Фразеологічні одиниці з імперативною семантикою у публіцистичному стилі.

Автор(и)

  • Karina Bortun Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Дослідження засобів об‘єктивації семантичних категорій посідає значне місце в сучасній граматиці. Це пояснюємо тим, що імперативні висловлення займають важливе місце в комунікативному аспекті мови, на що вказують головні функції та основні засоби вираження імперативного значення. Семантико-граматична своєрідність імператива – здатність формувати особливий тип речення, специфічне інтонаційне оформлення висловлень з імперативом, уживання імператива, спричинене емоційністю та експресивністю мовлення.

Біографія автора

Karina Bortun, Донецький національний університет імені Василя Стуса

асистент кафедри української мови

Посилання

Ельмслев Л. Пролегоменыктеорииязыка. Новое в лингвистике. Вып. І. Москва, 1960. 464 с.

Кайгородова И. Н. Проблемы синтаксической идиоматики (на матери але русского языка). Астрахань : Изд-во Астрах. гос. пед. ун-та, 1999. 248 с.

Личук М. І. Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові: монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 388 с.

Русская грамматика: Т.1. Акад. наук СССР, Ин-трус. яз. редкол.: др филол. наук Н. Ю. Шведова (гл. ред.) и др. Москва : Наука, 1980. 788 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Теоретичні питання синтаксису і морфології