Особливості складнопідрядного речення з підрядними атрибутивної семантики.

Автор(и)

  • Olena Kozachenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена потребою проаналізувати специфіку функціонування складнопідрядного речення з підрядними атрибутивної семантики. Необхідно відзначити основні ознаки складнопідрядних речень на рівні синтаксичних зв‘язків, семантикосинтаксичних відношень, елементарності / неелементарності.

Біографія автора

Olena Kozachenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірантка кафедри загального та прикладного мовознавства і слов‘янської філології

Посилання

Булаховський Л. А. Сполучники і сполучні групи. Вибрані праці . Київ : Наук. думка, 1977. 631 c.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ: Либідь, 1993. 365 c.

Греч Николай. Практическая русская грамматика. Санкт-Петербург: Воспит.дом, 1827. 376 с.

Левицький Мод. Українська граматика для самонавчання. Катеринослав-Лейпціг, 1923.

Мельничук О.С. Розвиток структури слов'янського речення. Київ: Наукова думка, 1966. 324 с.

Мірченко М.В. Структура синтаксичних категорій. Луцьк: РВВ «Вежа», 2004. 389 с.

Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. Т.1. Москва: Учпедгиз, 1956. 450 с.

Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові . Київ: Інститут української мови, 2012.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Теоретичні питання синтаксису і морфології