Активні моделі префіксальних дієслів в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя.

Автор(и)

  • Larysa Kolibaba Інститут української мови НАН України

Анотація

Наприкінці другого десятиріччя ХХІ ст. у мові публіцистичних та наукових видань спостерігаємо активне вживання дієслів доконаного виду із префіксами з- (с-), за-, у- (в-), від-, про-, ви-, одні з яких є видовими корелятами двовидових дієслів (заргументувати, закцентувати, зреалізувати, спрезентувати, скодифікувати, згармонізувати, здеградувати, змонополізувати; заадресувати, заакцентувати, заанонсувати, задебетувати, задекларувати, задемонструвати, закоординувати, запроцентувати; угарантувати, удокументувати, уконституювати, устабілізувати, укомпенсувати, унормувати, упреміювати; відкоментувати, відрекламувати; проанонсувати, прогарантувати, проекспортувати, проінвестувати, прокредитувати; видисциплінувати, виделегувати тощо), а інші – утворені за їхнім зразком від дієслів недоконаного виду (скадрувати, склонувати, спрогнозувати, сфедералізувати; закартографувати, запаркувати, зафільмувати; уґрунтувати(ся); відксерокопіювати, відсканувати, відформатувати; проплатити і под.).

Біографія автора

Larysa Kolibaba, Інститут української мови НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології

Посилання

Гінзбург М. Проблема двовидових дієслів у фахових текстах та шляхи її розв‘язання. Українська термінологія і сучасність. Київ, 2009. Вип. VІІ. С. 290 – 294.

Городенська К. Г., Кравченко М. В. Словотвірна структура слова (відіменні деривати). Київ : Наукова думка, 1981. 200 с.

Кочерга О., Ракшанова Г. Префікси зі значенням завершеності дії в процесових термінах. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». Львів, 2011. № 709. С. 10 – 13.

Наконечний М. Лінгвістичні питання УРЕ. Бюлетень УРЕ. Харків, 1931. № 1. С. 20 – 42.

Резолюція Комісії НКО в справі перевірки роботи на мовному фронті. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : док. і матеріали. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. С. 152 – 159.

Рожанківський Р. Видові перфективи двовидових безпрефіксних дієслів чужомовного походження на -ува(ти). Проблеми української термінології. Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. № 593. С. 127 – 131.

Романюк Ю. В. Вплив соціодинаміки на систему і структуру українського дієслова. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. Вип. 2 (53). С. 117 – 123.

Руссу А. О. Префіксальне дієслівне термінотворення в «Російськоукраїнському словнику» (1924 – 1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ, 2016. 20 с.

Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 248 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Теоретичні питання синтаксису і морфології