Синкретичність семантики номінативних окличних речень.

Автор(и)

  • Liudmyla Ostrovska Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Анотація

Важливим у вивченні семантики синтаксичних одиниць є прояви синкретизму, який переважно тлумачать як чинник удосконалення й розширення виражальних можливостей синтаксичних конструкцій.

Метою статті є охарактеризувати номінативні речення з окличною інтонацією типу Дощ! Краса! як синкретичні щодо вираженої в них семантики.

Біографія автора

Liudmyla Ostrovska, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури

Посилання

Арутюнова Н.Д., Ширяев Е. Н. Русское предложение: Бытийный тип (структура и значение). Москва: Наука, 1983. 198 с.

Бабайцева В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке: монография. Москва : Дрофа, 2004. 512 с.

Дудик П. С. Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови: підручник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2010. 384 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. Синтаксис: монографія. Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. 992 с.

Коржак З. З. Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасної української художньої літератури): дис....канд. філол. наук спец. 10.02.01 «Українська мова». Івано-Франківськ, 2007. 210 с.

Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук. спец. 10.02.01 «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова», Харків, 2001. 35 с.

Русская грамматика. Москва : Наука, 1980. 709 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Теоретичні питання синтаксису і морфології