Морфологічна реалізація об‘єктної синтаксеми в синтаксичних конструкціях із предикатами ставлення суб‘єкта – компонентах ізофункційних синтаксичних парадигм.

Автор(и)

  • Ruslana Shramko Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Наукова значущість проблеми детермінована нагальною потребою окреслити в межах функційно-комунікативного підходу семантичне навантаження об‘єктної синтаксеми в реченнях із предикатами стану суб‘єкта, а також необхідністю з‘ясувати потенціал об‘єкта-каузатора такого ставлення в мовця під час повсякденного комунікування.

Актуальність установленого кола питань неспростовно потверджує їхній зв‘язок із проблемою визначення лінгвопрагматичного потенціалу речень із предикатами стану / ставлення носія і дослідженням варіативності їхнього вияву на темо-ремному рівні.

Біографія автора

Ruslana Shramko, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та німецької філології

Посилання

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: академ. граматика укр. мови. К.: Вид-во «Пульсари», 2004. 400 с.

Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць: монографія. К.: Вид-во «Наукова думка», 1991. 192 с.

Кавера Н. В. Семантична типологія предикатів стану: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2008. 24 с.

Каленич В. М. Двоскладні речення з одновалентними дієслівними предикатами в українській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2007. 19 с.

Леута О. І. Структура і семантика дієслівних речень в українській літературній мові: монографія. К.: Вид-во «Такі справи», 2008. 208 с.

Пасічник І. А. Категорія валентності предикативних прикметників: монографія. Луцьк: Вид-во «Вежа», 2006. 183 с.

Степаненко М. І. Взаємодія формально-граматичної і семантичної валентності у структурі словосполучення та речення: монографія. К., 1997. 216 с.

Фенко М. Я. Прислівникові форми реалізації категорії предикативності в семантико-синтаксичній структурі речення. Лінгвістичні студії. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. Вип. 18. С. 102–105.

Шрамко Р. Г. Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові: монографія. Полтава: Вид-во «Астрая», 2017. 284 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Теоретичні питання синтаксису і морфології