Біблійні та фольклорні символічні значення зооморфізму вівця.

Автор(и)

  • Tetiana Mikhieieva Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація

Метою дослідження зооморфізму вівця у Біблії (переклад І. Огієнка) та українському фольклорі (зокрема, збірки М. Номиса та І. Франка) є спроба виявити та порівняти різноманітні символічні значення, закріплені у мовній свідомості українців і зафіксовані тлумачними словниками [11, І, с. 550; 2, с. 164; 12] та словниками символів [6; 9; 5], а також засвідчити здатність зооморфізму набувати символічних значень як однієї з найважливіших рис національної автентичності соціуму [10, с. 163].

Біографія автора

Tetiana Mikhieieva, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

аспірантка кафедри історії та культури української мови філологічного факультету

Посилання

Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту: із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / пер. І. Огієнко. Київ: Українське Біблійне Товариство, 2002. 1375 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун―, 2005. 1728 с.

Велимирович Н. Св. Символите и сигналите. Пловдив: Православна класика, 2014. 69 с.

Галицько-руські народні приповідки: у 3 т. / зібрав, упорядкував і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник. Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 1901–1910.

Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. 5-е вид. КорсуньШевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. 912 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словникдовідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.

Коваль А. П. Спочатку було Слово: крилаті вислови біблійного походження в українській мові. Київ: Либідь, 2001. 312 с.

Ковтун А. А. Семантична деривація в релігійній лексиці української мови : монографія. Чернівці: Технодрук, 2018. 527 с.

Кононенко О. Українська міфологія та культурна спадщина: міфологічні уявлення, вірування, обряди, легенди та їхні відлуння у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів. Харків: Фоліо, 2011. 713 c.

Решетняк О. О. Символема як один із репрезентантів біблійної картини світу // Вісник Дніпропетровського університету. 2013. Т. 21. Вип. 19(3). С. 163–169. (Серія : Мовознавство).

Словник української мови: в 11 т. Київ: Наукова думка, 1970–1980.

Словник української мови: у 20 т. / Український мовноінформаційний фонд НАН України; за ред. В. М. Русанівського. Київ: Наукова думка, 2010–2018. URL: http://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=11937&page=397 (дата звернення: 27.02.2019).

Українські приказки, прислів‘я і таке інше: зб. О. В. Марковича та ін. / уклав М. Номис; упоряд., приміт. та вступна ст. М. М. Пазяка. Київ: Либідь, 1993. 768 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць