Семантико-прагматичні відтінки жаргонної лексики в романі Любка Дереша «Намір!».

Автор(и)

  • Valeriia Pylypak Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Viktoriia Berest Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

За останні роки українська літературна мова зазнала змін: завдяки поповненню новими словами, лояльному ставленню до розмовних, сленгових варіантів, відсутності заборон, суворих рамок. Якщо розглядати конотативну лексику, варто зазначити, що такі слова можуть містити в собі емоційне, оцінне значення. Вони демонструють ставлення людей до позначуваних словом понять, реалій чи осіб, їх оцінювання, тобто конотативна лексика виконує в мові особливу експресивну функцію.

Мовлення може багато сказати про саму людину, про коло її інтересів. Молодь у наш час використовує різні способи для самовираження. Одним із способів самовираження є мова. Ми інколи не помічаємо, як вживаємо жаргонізми в своєму мовленні, чим, на думку одних, забруднюємо його, на думку інших, – збагачуємо літературну мову

Біографії авторів

Valeriia Pylypak, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов‘янської філології

Viktoriia Berest, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка 1 курсу СО «Магістр» ОПП «Українська мова та література»

Посилання

Балли Ш. Французская стилистика / пер. с франц. К. Долинина. Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. 394 с.

Винокур Т. Закономерности стилистического использования языковых единиц. Москва : Наука, 1980. 250 с.

Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. Київ : Вища школа, 1985. 360 с.

Дереш Л. Намір! URL : http://ukrbooks.com/ua/Namir/. (дата звернення: 31.03.19).

Новиков Л. Искусство слова. Москва : Педагогика, 1991. 154 с.

Словник жарґонної лексики української мови. URL : http://ukrzhargon.wikidot.com/. (дата звернення: 31.03.19).

Словник злодійського жаргону. URL : https://slovar.cc/sleng/vor/24 92548.html. (дата звернення: 31.03.19).

Словник сучасного українського сленгу / упорядн. Т.М. Кондратюк ; худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, С. І Правдюк. Харків : Фоліо, 2006. 350 с.

Словник української мови в 11 томах. URL : http://ukrlit.org/slovnyk/ slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh. (дата звернення: 31.03.19)

Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленґ : Соціяльна диференціяція української мови. Київ, 2005. 464 с.

Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови. Київ : Критика, 2003. 336 с.

Хомяков В. А. Введение в изучение сленга – основного компонента английского просторечья. Вологда, 2001. 276 с.

Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: Теория, проблемы, методы. Москва, 1976. 189 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць