До питання опису дискурсивних одиниць.

Автор(и)

  • Yuliia Verbynenko Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Анотація

Останнім часом набули актуальності дослідження дискурсивних одиниць. Дискурсивні одиниці — елементи тексту, що забезпечують його узгодженість і передають ставлення автора до викладеного, направляючи увагу до контексту. Дискурсивні одиниці надають мові чіткість, структурованість, регулюють емоційне забарвлення, роблять текст зрозумілим. Їхні маркерні функції в контексті вельми різноманітні: організація висловлення, перехід від однієї теми до іншої, відображення макроструктури тексту, вираження ставлення до сказаного тощо.

Біографія автора

Yuliia Verbynenko, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

молодший науковий співробітник

Посилання

Бацевич Ф. С. Імпліцитна інформація у висловленнях і дискурсивні слова (на матеріалі часток української мови). Мовознавство, 2012. № 5. С. 3– 12.

Богданова, Н. В. О проекте словаря дискурсивных единиц русской речи (на корпусном материале). Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: сб. трудов международной конференции «Диалог», Бекасово, 30 мая – 3 июня 2012 г. Москва: Изд-во РГГУ, 2012. С. 71–80.

Викторова Е. Ю. Влияет ли гендер на использование дискурсивов? (на материале письменного научного дискурса). Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика, 2011. № 3. С. 8– 14.

Викторова Е. Ю. Синкретизм дискурсивных слов. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика, 2014. Т. 14 № 3. С. 14–21

Хачатурян Е. В. Семантика и синтактика дискурсивных слов глагольного происхождения в современном итальянском языке: дис. канд. филол. наук: 10.02.05. Москва, 2000. 171 с.

Юдіна С. М. Українсько-російсько-англійський словник для фізиків. Київ: УМІФ, 2017. 880 с. (Словники України)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІV. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу