Білінгвізм, диглосія чи суржик (до питання мовної ситуації міста Вінниці).

Автор(и)

  • Olena Antoniuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Дослідження таких мовних явищ, як білінгвізм, диглосія і суржик важливе з багатьох причин. По-перше, у лінгвістиці до цього часу не вироблено єдиних критеріїв щодо чіткого розмежування вказаних понять; подруге, ці явища тісно пов‘язані з культурою мовлення як окремого індивіда, так і суспільства в цілому; по-третє, усвідомлення причин, природи й механізмів виникнення та функціювання цих явищ у живомовному середовищі сучасного міста дає можливість розробити ряд рекомендацій і заходів, які сприятимуть розширенню сфери використання української літературної мови, зміцненню її позицій.

Біографія автора

Olena Antoniuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології і культури

Посилання

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Київ : Академія, 1999. 288 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. Москва : Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.

Масенко Л. Суржик: між мовою і язиком. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 135 с.

Нередкова С.С. Мовна ситуація Луганська. Наукові праці Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2013. Вип. 34. С. 230-234.

Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: соціальна диференціація української мови. Київ : Критика, 2005. 464 с.

Ткачук Т. До питання про мовну толерантність (результати опитування, проведеного у Вінницькій області). Мова: класичне – модерне – постмодерне. 2017. Вип. 3. С. 68-76.

Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: Теория, проблемы, методы. Москва : Наука, 1976. 175 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ V. Соціолінгвістика, лінгвокультурологія та ономастика: проблеми і перспективи