Культурологічні універсалії в інформаційно-комунікативному суспільстві.

Автор(и)

  • Olena Zharovska м. Вінниця

Анотація

Кожна наука, як відомо, має свій категоріальний апарат або систему категорій, за допомогою якої здійснюється осмислення та відображення предмету відповідної галузі. Під категоріями розуміють найбільш загальні поняття, які відображають універсальні властивості й відношення об‘єктивної дійсності. До найбільш усталених культурологічних категорій можна зарахувати такі: культурні об‘єкти (культурні риси, артефакти, культурні системи і конфігурації), культурні процеси (культурогенез, функціонування культури, відтворення культури та ін.), культурні властивості (функціональність, семантичність, універсальність, локальність, унікальність культури та ін.), культурні функції (соціокультурна організація та регуляція, пізнання, акумуляція, селекція та трансляція соціокультурного досвіду та ін.), культурні норми (зразки, правила, традиції, стиль, мода та ін.), культурні позначення (знаки, символи, образи, культурні тексти та ін.), процеси і результати засвоєння культурного досвіду індивідами (соціалізація, інкультрація, акультурація, навчання та ін.), міжкультурні взаємодії (запозичення, культурна дифузія, культурний синтез та ні) тощо.

Посилання

Від інформаційного до інформаційно-комунікативного суспільства. / Електронний ресурс URL : https://pidruchniki.com/19110108/psihologiya/vid_informatsiynogo_informatsiyno -komunikativnogo_suspilstva

Герчанівська П. Е. Аналіз культури в парадигмі теорії систем. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1‘2017 C. 3-7 URL:https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_1_201 7.pdf

Дзьобань О. Л. Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності [Текст] : монографія / О. П. Дзьобань. Х. : Майдан, 2010. 260 с.

Категорії культурології / [Електронний ресурс] URL : https://studopedia.com.ua/1_6663_kategorii-kulturologii.html

Новицький А. М. Феномен «інформаційного суспільства як об‘єкт наукового дослідження. Інформація і право. 2011. № 1. С. 25-29

Пилявець Л. С. Мова і глобалізаційні трансформації в українській культурі: теоретичні аспекти. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1‘2017 C. 53-56. URL : https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_1_2017.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ V. Соціолінгвістика, лінгвокультурологія та ономастика: проблеми і перспективи