Лінгвістична база даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок» як засіб формальної репрезентації структури концепту.

Автор(и)

  • Iryna Harbera Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Лінгвістичні бази даних забезпечують автоматизацію лексикографічної діяльності масового та спеціального призначення, тобто підготовку словників різних типів, дають змогу створювати запити, переглядати й аналізувати дані в різний спосіб, ураховуючи ті або ті параметри досліджуваних одиниць. Стратегія створення ЛБД спрямована на обробку мовних об‘єктів за різними параметрами та типами інформації. Проектування бази даних, за Є. Карпіловською [3, с. 34], передбачає два етапи: 1) інфологічний – етап відбору інформації та її структурування, тобто етап внутрішньої формалізації інформації, етап моделювання інформації; 2) датологічний – етап оформлення інформації відповідною мовою подання, придатною для комп‘ютерного опрацювання, тобто етап зовнішньої формалізації інформації, етап моделювання її форми, перетворення інформації на дані.

Біографія автора

Iryna Harbera, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов‘янської філології

Посилання

Данилюк І. Методика створення словника з використанням бази даних MS ACCESS. Людина. Комп‘ютер. Комунікація: зб. наук. праць / за ред. Ф. Бацевича. Л. : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. С. 190-193.

Загнітко А., Данилюк І., Краснобаєва-Чорна Ж., Путиліна О., Ситар Г. Парадигмально-категорійні основи прикладної лінгвістики. Вінниця : «ТОВ Нілан-ЛТД», 2015. 472 с.

Карпіловська Є. Вступ до прикладної лінгвістики: комп‘ютерна лінгвістика. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. 188 с.

Краснобаєва-Чорна Ж. Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць у Словнику фразеологічних термінів сучасної української мови. Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2011. Вип. 22. С. 289-298.

Ситар Г., Милостна О. База даних як інструмент лінгвістичного дослідження (на прикладі аналізу лексичних конверсивів). Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. Донецьк, 2008. Вип. 16. С. 385- 392.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ VІ. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження