Модель мовної особистості на рівні пунктуації.

Автор(и)

  • Illia Danyliuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Мовною особистістю називають також сукупність особливостей вербальної поведінки людини, що використовує мову як засіб спілкування, – особистість комунікативна. Крім того, мовною особистістю називають закріплений переважно в лексичній системі базовий національно-культурний прототип носія певної мови, щось на кшталт «семантичного фоторобота», який складається на основі світоглядних інтенцій, ціннісних пріоритетів і поведінкових реакцій, зафіксованих у словнику – особистість словникова, або етносемантична.

Біографія автора

Illia Danyliuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов‘янської філології

Посилання

Tilk O., Alumäe T. Bidirectional recurrent neural network with attention mechanism for punctuation restoration // Proc. Annu. Conf. Int. Speech Commun. Assoc. INTERSPEECH. 2016. Т. 08-12-Sept. № September. С. 3047–3051.

Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. Т. 1. № 1. С. 64–72.

Геодакян В.О. Организация систем - живых и неживых // Системные исследования 1970. Ежегодник. Москва: Наука, 1970. С. 49–62.

Загнітко А.П. Лінгвоіндивідуації та лінгвоіндивідуалізації в епістолярному дискурсі: закономірності реалізації мовної особистості // Лінгвокомп‘ютерні дослідження. 2016. Т. 9. С. 121–143.

Іваницька М.Л. Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта Крейзі) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2012. № 21. С. 147–159.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. : УРСС, 1987. 262 с.

Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность?: человек, сознание, коммуникация. Москва: Dialog-Mgu, 1998. 352 с.

Мацько Л.І. Мовна особистість Андрія Малишка як лінгвокультурологічний феномен національного виховання у світлі лінгвофілософії // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 Творча особистість учителя проблеми теорії і практики. 2013. № 20. С. 141– 146.

Редько Є.О. Українська мовна особистість і арґо (на прикладі семантичних назв осіб за спорідненістю і свояцтвом) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). 2014. № 5. С. 212–218.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ VІ. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження