Синтаксична індексація Корпусу української мови: проблеми і перспективи.

Автор(и)

  • Hanna Sytar Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Важливою рисою лінгвістичних досліджень у ХХІ столітті є корпуснозорієнтованість, що висуває на перший план потребу створення великих корпусних проектів, виконаних на матеріалі різних мов. В Україні одним із великих і доступних для широкого загалу корпусних проектів є Корпус української мови, створений під керівництвом Наталії Дарчук колективом лабораторії комп‘ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка і розміщений за адресою http://www.mova.info/corpus.aspx.

Біографія автора

Hanna Sytar, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов‘янської філології

Посилання

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ: Либідь, 1993. 368 с.

Дарчук Наталія. До питання про створення автоматичного словника словосполучень української мови. Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць. Вінниця, 2018. Вип. 36. С. 148−158.

Дарчук Н. П. Компʼютерне анотування українського тексту: результати і перспективи / монографія. Київ: Освіта України, 2013. 544 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія. Донецьк: ДонНУ, 2001. 662 с.

Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru (дата звернення 10.03.2019).

Nivre Joakim. Introduction to Dependency Grammar and Dependency Parsing (Uppsala University). URL: ufal.mff.cuni.cz/~bejcek/parseme/prague/Nivre1.pdf (дата звернення 10.03.2019).

Nivre Joakim. Inductive Dependency Parsing. Springer, 2006. 212 p.

Silveira Natalia, Dozat Timothy, de Marneffe Marie-Catherine, Bowman Samuel R., Connor Miriam, Bauer John and Manning Christopher D. Gold Standard Dependency Corpus for English. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2014). 2014. P. 2897– 2904. URL: https://aclweb.org/anthology/papers/L/L14/L14-1067/ (дата звернення 10.03.2019).

Universal Dependencies. URL: https://universaldependencies.org/ (дата звернення 10.03.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ VІ. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження