Особливості вживання паремій у творах В. Шкляра.

Автор(и)

  • Nelia Mytko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Традиційне визначення об‘єкта фразеосистеми мови на основі обов‘язкових ознак фраземи – відтворюваності й надслівності – сприяло залученню до фразеологічного корпусу всіх сталих утворень – від ідіом, семантично еквівалентних слову, до прислів‘їв і крилатих висловів, що являють собою вирази предикативної інформації (М. Шанський).

Біографія автора

Nelia Mytko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри української мови

Посилання

Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова. Фразеологія : навчальний посібник для філологічних факультетів університетів. Харків, 1988. 134 с.

Алефиренко Н. Ф. Фразеология в системе современного русского языка. Волгоград : Перемена, 1993. 149 с.

Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 1964. 315 с.

Колоїз Ж. В., Малюга Н. М., Шарманова Н. М. Українська пареміологія: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Кривий Ріг, 2014. 349 с.

Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка: учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков. 3-е изд., стереотип. Дубна: Феникс+, 2005. 488 с.

Медведєв Ф. П. Українська фразеологія: чому ми так говоримо. Харків : Вища школа, 1982. 291 с.

Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка : учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп. Москва, 1987. 288 с.

Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. Київ, 1973. 280 с.

Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови : навчальний посібник. Київ, 2007. 494 с.

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. Моск ва, 1996. 192 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць