Категорія емпатії та процеси породження тексту.

Автор(и)

  • Florii Batsevych м. Львів

Анотація

У лінгвістику поняття емпатії було введене з метою «ідентифікації мовця з учасником події, що описується» [4; 5, p. 431] і у структурі речення представляло інформацію з позицій того, хто породжує речення [5, p. 423]. Емпатія має свою структуру – фокус і тло. Фокус емпатії – це об‘єкт або об‘єкти зображуваної у реченні (висловленні) події (у широкому сенсі слова), що перебувають у центрі уваги, інтересів, (тобто емпатії) автора (адресанта, мовця). Тло емпатії – об‘єкт чи об‘єкти зображуваної у реченні (висловленні) події, які не перебувають у центрі уваги, інтересів автора (адресанта, мовця), формуючи власне «тло», на якому виявляється фокус емпатії. Так, наприклад, у висловленні Уже кілька днів тому Микола дуже серйозно посварився з Іваном та іншими своїми друзями фокусом емпатії є Микола; тлом емпатії – Іван, друзі Миколи, а також час, коли сталася ця подія.

Посилання

Бацевич Ф. Нариси з лінгвістичної прагматики : монографія. Львів: Вид-во ПАІС, 2010. 336 с.

Жуйкова М., Свідзинська О. Роль спостерігача у вербалізації результатів когнітивної діяльності. Мовознавство. Київ, 2000. № 6. С. 56–62.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Kuno Susumu. Subject, theme and the speaker‘s empathy: A reexamination of relativization phenomena. Subject and topic. New York: Academic Press, 1976. Pр. 417-444.

Kuno Susumu. Functional Syntax: Anaphora, Discourse and Empathy. Chicago: University of Chicago Press, 1987. 326 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІV. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу