Особливості мовленнєвих ситуацій ділового дискурсу.

Автор(и)

  • Iryna Mishchynska Хмельницька Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Анотація

В наукових колах дискурс розглядається як «семіотичний простір, який складається з вербальних і невербальних знаків, орієнтованих на обслуговування певної комунікативної сфери, а також тезаурус прецедентних висловлень і текстів» [3, c. 132]. Уявлення про дискурс тісно пов‘язано з моделями мовленнєвої поведінки та набором мовленнєвих дій і жанрів, специфічних для певного типу комунікації.

Біографія автора

Iryna Mishchynska, Хмельницька Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу

Посилання

Авронин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка: К вопросу о предмете социолингвистики. Л., 1975. 276 с.

Карасик В.И. Религиозный дискурс. Языковая личность : проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. Волгоград, 1999. С. 5–19.

Карасик В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.

Ущина В.А. Позиціювання суб‘єкта в сучасному англомовному дискурсі ризику : дисертація… докт. філол. наук. Київ, 2016. – 501 с.

Хомський Н. Три чинники формування мови. Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO = Anthology of Contemporary Philosophy of Science, or ASIMO smile. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 501-548.

Шевченко І.С. Проблеми типології дискурсу. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: монографія. Харків: Костанта, 2005. С. 233-236.

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград : Перемена, 2000. 368 с.

Bargiela-Chiappini F. and C. Nickerson. Writing Business: Genres, Media and Discourses. Harlow, UK: Longman, 1999. 338 p.

Bargiela-Chiappini Francesca, Nickerson Catherine, Planken B. Business Discourse. London: Palgrave Macmillan, 2013. 359 p.

Dudley-Evans T. and St John M. J. Developments in English for Specific Purposes. A Multi-Disciplinary Approach. Cambridge: CUP, 1998. – 301 p.

Gimenez Moreno R. Words for Working: Professional and Academic English for International Business and Economics. Valencia: Universitat de Valencia, 2010. 400 p.

Holmes J. An Introduction to Sociolinguistics. Pearson Longman, 2008. – 504 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІV. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу