Ономастикон англійської мови в етимологічному, семантичному та когнітивному аспекті дослідження.

Автор(и)

  • Viktoriia Andrushchenko Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Анотація

Протягом останніх років дослідження особливостей функціонування власного імені набуває посиленої уваги. Вивчення власних імен, починаючи з часів античності до сьогодення, опиняється в руслі сучасних лінгвістичних напрямків, які досліджують мову як «дзеркало» національної культури. Модус функціонування власних імен, переважно антропонімів, полягає в ідентифікації об‘єктів ономастичного континууму унікального для кожної людини у сукупності їхніх перцептивних, когнітивних та афективних характеристик, релевантних для індивідуального референта. Ці імена кваліфікуються як індивідуальні імена – ідентифікатори.

Біографія автора

Viktoriia Andrushchenko, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу Горлівського інституту іноземних мов

Посилання

Аксенова А.В. Семантика имени собственного. Языковые подсистемы: сб. науч. раб. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. 198 с.

Горбаневский М.В. В мире имен и названий. Москва: Наука, 1988. 192 с.

Пак С.М. Имя собственное в лингвокогнитивном освещении. Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. Москва, 2004. № 1. С. 161–170.

Системы личных имен у народов мира: коллективная монография / [ред. колл.: Джарылгасинова Р.Ш., Крюков М.В., Никонов В.А., Решетов А.М.]. Москва: Наука, 1986. 383 с.

Стілов О. Семантична модифікація власних назв. Українська мова. Київ, 2005. № 2. С. 88–97.

Шерешевская Е.Б. О значении имени собственного: межвуз. сб. науч. трудов [Вопросы лексической и фразеологической семантики]. Ростовна-Дону, 1980. С. 14–20.

Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press, 1995. 598 c.

Rybakin A.I. Dictionary of English Surnames, Russian Language. Mосква: Наука, 1986. 586 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ V. Соціолінгвістика, лінгвокультурологія та ономастика: проблеми і перспективи