Принципи укладання словника східностепових говірок.

Автор(и)

  • Nataliia Klymenko Донецький національний технічний університет (м. Покровськ, Україна)

Анотація

Останнім часом активізувалося вивчення словникового складу новостворених українських діалектів. І чимала заслуга в цьому належить дослідникам слобожанських говірок. Ще на початку ХХІ ст. побачили світ такі лексикографічні праці, як: «Словник східнослобожанських українських говірок» (автори: К. Д. Глуховцева, В. В. Лєснова, І. О. Ніколаєнко, Т. П. Терновська, В. Д. Ужченко), «Словник діалектної лексики Луганщини» (відп. редактор ‒ З. С. Сікорська). Приблизно в цей же час з‘являється низка публікацй А. А. Сагаровського, присвячених укладанню діалектного словника Харківщини: («Лексика Центральної Слобожанщини (Харківщини) як об‘єкт словництва» (2001), «Фрагмент діалектного словника Харківщини» (2001), «Із досвіду укладання діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини)» (2003) та ін. У доробку лексикологів південно-східного наріччя української мови маємо й інші праці: «Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини» В. А. Чабаненка (2001), «Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу» В. Д. Ужченка (2002), «Словник українських говорів Одещини» (2011) та ін.

Метою цієї розвідки є висвітлення основних принципів укладання Словника східностепових українських говірок, що передбачає ілюстрацію лексичного матеріалу, який увійде до Словника, та опрацювання його в лексикографічних статтях.

Біографія автора

Nataliia Klymenko, Донецький національний технічний університет (м. Покровськ, Україна)

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки

Посилання

Вікторіна О. М. Принципи укладання словника лексики та фразеології народної медицини та лікувальної магії Кіровоградщини. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Ужгород, 2008. № 12. С. 94-97.

Клименко Н. Б. Діалектні тексти як джерело дослідження генези та сучасного стану українських говірок Донеччини. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 35. С. 135- 139.

Омельченко З. Л., Клименко Н. Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. 114 с.

Сагаровський А. А. Лексика Центральної Слобожанщини (Харківщини) як об‘єкт словництва. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Ужгород, 2001. В. 4. С. 465-469.

Сагаровський А. А. Фрагмент діалектного словника Харківщини. Волинь-Житомирщина. Житомир, 2001. № 6. С. 249-254.

Сікорська З. С. Про особливості Словника діалектної лексики Луганщини. Волинь-Житомирщина. Житомир, 2005. № 14. С. 192-196.

Словник українських східнослобожанських говірок / К. Глуховцева, В. Лєснова, І. Ніколаєнко, Т. Тернавська, В. Ужченко. Луганськ, 2002. 234 с.

Хобзей Н. В. Сучасне українське словництво. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2006. № 15. С. 819- 826.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ VІ. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження